Juriidiliste dokumentide tõlge

Mitmesuguste seaduste, määruste, kohtudokumentide, lepingute, põhikirjade ja volikirjade tõlkimine ehk juriidiliste dokumentide tõlge nõuab tõlkijailt täpsete juriidiliste terminite kasutamist ning on lähedalt seotud majandus- ning finantsvaldkondadega.

Juriidiliste dokumentide tõlge nõuab täpsust detailides, põhjalikke valdkondlikke teadmisi ja kogemusi. Pakume juriidiliste dokumentide tõlgetele nii notariaalse kinnituse võimalust kui ka dokumentide kinnitamist tõlkebüroo pitseriga. 

 

Mahukamate dokumentide ja tekstiseeriate puhul tagame juriidiliste dokumentide tõlkekvaliteedi ja ühtlase terminoloogiakasutuse kaasaegsete tõlkemäluprogrammide Trados ja Wordfast abil. Spetsiifiliste erialaste tõlgete puhul on ka tellijatel võimalus tõlke lähteülesande esitamise käigus defineerida erialakeelsete fraaside eelistatud vasted, mida me tõlkeprotsessi käigus arvestame.