Ettevõtete aruandluse, tehingute väljavõtete, palgatõendite, raamatupidamisdokumentide, tegevuslubade, rahvusvaheliste standardite sertifikaatide jt majandusalaste tekstide tõlkimine moodustab kaaluka osa meie tööst.

Majandusalaste tekstide tõlkimine on väga lähedalt seotud raamatupidamise ning finants- ja pangandusvaldkonna rahvusvaheliste terminite tundmisega. Meie tõlkijatel on majandusalaste tekstide tõlkimisel pikaaegsed kogemused ning nad suudavad hästi orienteeruda majandusvaldkonna terminoloogias.   Kindlasti on tekstide tõlkimisel oluline teada, millises kultuuri- ja õigusruumis tõlketulemust kasutada kavatsetakse, nii saavad majandusalaste tekstide tõlkijad tõlkimisel kasutada vastavas sihtriigis käibel olevaid termineid. Ettevõtete aruandluse, tehingute väljavõtete, palgatõendite, raamatupidamisdokumentide, tegevuslubade, rahvusvaheliste standardite sertifikaatide jt majandusalaste tekstide tõlkimine moodustab kaaluka osa meie tööst. top internet hosting.

Majandusalaste tekstide tõlkimine

Ettevõtete aruandluse, tehingute väljavõtete, palgatõendite, raamatupidamisdokumentide, tegevuslubade, rahvusvaheliste standardite sertifikaatide jt majandusalaste tekstide tõlkimine moodustab kaaluka osa meie tööst.

Majandusalaste tekstide tõlkimine on väga lähedalt seotud raamatupidamise ning finants- ja pangandusvaldkonna rahvusvaheliste terminite tundmisega. Meie tõlkijatel on majandusalaste tekstide tõlkimisel pikaaegsed kogemused ning nad suudavad hästi orienteeruda majandusvaldkonna terminoloogias.

 

Kindlasti on tekstide tõlkimisel oluline teada, millises kultuuri- ja õigusruumis tõlketulemust kasutada kavatsetakse, nii saavad majandusalaste tekstide tõlkijad tõlkimisel kasutada vastavas sihtriigis käibel olevaid termineid.

Ettevõtete aruandluse, tehingute väljavõtete, palgatõendite, raamatupidamisdokumentide, tegevuslubade, rahvusvaheliste standardite sertifikaatide jt majandusalaste tekstide tõlkimine moodustab kaaluka osa meie tööst.
Majandusalaste tekstide tõlkimine
Majandusalaste tekstide tõlkimine
Majandusalaste tekstide tõlkimine
Sophisticated sites for further best website hosting reading are best website hosting uk and about website hosts all terms will be certainly some web hosting in the area. While you look for best web hosting website, you may want to read this page on best web hosting website quality becomes web hosting good hosting solutions for your website needs. For Canadian internet hosting there is top the best web hosting lists many great web site host reviews
Majandusalaste tekstide tõlkimine
Majandusalaste tekstide tõlkimine Majandusalaste tekstide tõlkimine Majandusalaste tekstide tõlkimine

Onyx OÜ, Viru 16, 10140 Tallinn, tel 372 6446074, 372 5518300,