Majandusalaste tekstide tõlkimine

Ettevõtete aruandluse, tehingute väljavõtete, palgatõendite, raamatupidamisdokumentide, tegevuslubade, rahvusvaheliste standardite sertifikaatide jt majandusalaste tekstide tõlkimine moodustab kaaluka osa meie tööst.

Majandusalaste tekstide tõlkimine on väga lähedalt seotud raamatupidamise ning finants- ja pangandusvaldkonna rahvusvaheliste terminite tundmisega. Meie tõlkijatel on majandusalaste tekstide tõlkimisel pikaaegsed kogemused ning nad suudavad hästi orienteeruda majandusvaldkonna terminoloogias.

 

Kindlasti on tekstide tõlkimisel oluline teada, millises kultuuri- ja õigusruumis tõlketulemust kasutada kavatsetakse, nii saavad majandusalaste tekstide tõlkijad tõlkimisel kasutada vastavas sihtriigis käibel olevaid termineid.