Mitmesuguste õigusaktide, määruste, kohtudokumentide, lepingute, põhikirjade ja volikirjade tõlkimine (ehk õigustõlked) nõuab tõlkijailt täpsete õigusterminite kasutamist ning on lähedalt seotud majandus- ning finantsvaldkondadega.

Õigustõlked nõuavad täpsust detailides, põhjalikke teadmisi õigusvaldkonnas ja õigustõlgete kogemusi. Pakume õigustõlgetele nii notariaalse kinnituse võimalust kui ka kinnitamist tõlkebüroo pitsatiga.   Õigustõlked eeldavad lisaks heale keeleoskusele ka põhjalikku õigusvaldkonna tundmist. Onyx tõlkebüroo tõlkijatel on lisaks headele keeleteadmistele ka suurepärased õigusalased teadmised ning see tagab õigustõlgete sisulise kvaliteedi.   Mahukamate õigustõlgete ja tekstiseeriate puhul kasutame õigusdokumentide tõlkekvaliteedi ja ühtlase terminoloogiakasutuse jaoks kaasaegsete tõlkemäluprogrammide Trados ja Wordfast abi. Spetsiifiliste erialaste õigustõlgete puhul on ka tellijatel võimalus tõlke lähteülesande esitamise käigus defineerida erialakeelsete fraaside eelistatud vasted, mida me tõlkeprotsessi käigus arvestame. Mitmesuguste õigusaktide, määruste, kohtudokumentide, lepingute, põhikirjade ja volikirjade tõlkimine (ehk õigustõlked) nõuab tõlkijailt täpsete õigusterminite kasutamist ning on lähedalt seotud majandus- ning finantsvaldkondadega. top internet hosting.

Õigustõlked Onyx tõlkebüroost

Mitmesuguste õigusaktide, määruste, kohtudokumentide, lepingute, põhikirjade ja volikirjade tõlkimine (ehk õigustõlked) nõuab tõlkijailt täpsete õigusterminite kasutamist ning on lähedalt seotud majandus- ning finantsvaldkondadega.

Õigustõlked nõuavad täpsust detailides, põhjalikke teadmisi õigusvaldkonnas ja õigustõlgete kogemusi. Pakume õigustõlgetele nii notariaalse kinnituse võimalust kui ka kinnitamist tõlkebüroo pitsatiga.

 

Õigustõlked eeldavad lisaks heale keeleoskusele ka põhjalikku õigusvaldkonna tundmist. Onyx tõlkebüroo tõlkijatel on lisaks headele keeleteadmistele ka suurepärased õigusalased teadmised ning see tagab õigustõlgete sisulise kvaliteedi.

 

Mahukamate õigustõlgete ja tekstiseeriate puhul kasutame õigusdokumentide tõlkekvaliteedi ja ühtlase terminoloogiakasutuse jaoks kaasaegsete tõlkemäluprogrammide Trados ja Wordfast abi. Spetsiifiliste erialaste õigustõlgete puhul on ka tellijatel võimalus tõlke lähteülesande esitamise käigus defineerida erialakeelsete fraaside eelistatud vasted, mida me tõlkeprotsessi käigus arvestame.

Mitmesuguste õigusaktide, määruste, kohtudokumentide, lepingute, põhikirjade ja volikirjade tõlkimine (ehk õigustõlked) nõuab tõlkijailt täpsete õigusterminite kasutamist ning on lähedalt seotud majandus- ning finantsvaldkondadega.
Õigustõlked Onyx tõlkebüroost
Õigustõlked Onyx tõlkebüroost
Õigustõlked Onyx tõlkebüroost
Sophisticated sites for further best website hosting reading are best website hosting uk and about website hosts all terms will be certainly some web hosting in the area. While you look for best web hosting website, you may want to read this page on best web hosting website quality becomes web hosting good hosting solutions for your website needs. For Canadian internet hosting there is top the best web hosting lists many great web site host reviews
Õigustõlked Onyx tõlkebüroost
Õigustõlked Onyx tõlkebüroost Õigustõlked Onyx tõlkebüroost Õigustõlked Onyx tõlkebüroost

Onyx OÜ, Viru 16, 10140 Tallinn, tel 372 6446074, 372 5518300,