Õigustõlked Onyx tõlkebüroost

Mitmesuguste õigusaktide, määruste, kohtudokumentide, lepingute, põhikirjade ja volikirjade tõlkimine (ehk õigustõlked) nõuab tõlkijailt täpsete õigusterminite kasutamist ning on lähedalt seotud majandus- ning finantsvaldkondadega.

Õigustõlked nõuavad täpsust detailides, põhjalikke teadmisi õigusvaldkonnas ja õigustõlgete kogemusi. Pakume õigustõlgetele nii notariaalse kinnituse võimalust kui ka kinnitamist tõlkebüroo pitsatiga.

 

Õigustõlked eeldavad lisaks heale keeleoskusele ka põhjalikku õigusvaldkonna tundmist. Onyx tõlkebüroo tõlkijatel on lisaks headele keeleteadmistele ka suurepärased õigusalased teadmised ning see tagab õigustõlgete sisulise kvaliteedi.

 

Mahukamate õigustõlgete ja tekstiseeriate puhul kasutame õigusdokumentide tõlkekvaliteedi ja ühtlase terminoloogiakasutuse jaoks kaasaegsete tõlkemäluprogrammide Trados ja Wordfast abi. Spetsiifiliste erialaste õigustõlgete puhul on ka tellijatel võimalus tõlke lähteülesande esitamise käigus defineerida erialakeelsete fraaside eelistatud vasted, mida me tõlkeprotsessi käigus arvestame.