Pangandustekstide tõlkimine

Mahuka osa meie büroo töödest moodustab pangandustekstide tõlkimine, aga ka nendega seonduvad majandus- ja juriidiliste tekstide tõlked.

Pangandustekstide tõlkimine on lähedane majandusvaldkonna tekstidele üldiselt, kuid finantstoodete kirjelduste, kindlustustingimuste, hindamisaktide, tehingudokumentide, lepingute jpm pangandustekstide tõlkimisel on samuti oluline jälgida sihtriikides ametlikult käibivat terminoloogiat. Tehingute alusdokumentide puhul tuleb lisaks kõigele muule tunda erinevates piirkondades kasutusel olevaid mõisteid ning kasutada neid tõlgitavate tekstide eesmärgist lähtuvalt. 

 

Meie klientide hulgas on nii pangandustekstide tõlkeid tellinud pangad kui ka riiklikud organisatsioonid, kohalikud omavalitsused, kindlustusettevõtted, kinnisvara-, reklaami- ja õigusfirmad.

 

Mahukamate dokumentide ja tekstiseeriate puhul tagame pangandustekstide tõlkimise kvaliteedi ja ühtlase terminoloogiakasutuse kaasaegsete tõlkemäluprogrammide Trados ja Wordfast abil. Spetsiifiliste erialaste tõlgete puhul on ka tellijatel võimalus tõlke lähteülesande esitamise käigus defineerida erialakeelsete fraaside eelistatud vasted, mida me tõlkeprotsessi käigus arvestame.