Onyx tõlkebüroo poolt osutatav referatiivne tõlge pakub head võimalust teha tekstidest kokkuvõtteid, mis toovad välja kõige olulisemad tekstiosad. Referatiivne tõlge on võrreldes algtekstiga väiksema mahuga ja ülevaatlikum.

Referatiivne tõlge on üks tõlketeenuste liike, mille puhul on esiplaanile seatud teksti sisulise mõtte edasiandmine ilma sõnasõnalist täpsust taotlemata. Mitmesugustest tekstidest, olgu need käsiraamatud, artiklid, kirjavahetus, arusaamise hõlbustamiseks on referatiivne tõlge üks võimalikest valikutest: Referatiivne tõlge pakub tekstide tähenduse seisukohast kõige olulisemate osade refereerimist ja lõpptulemuse viimistletusele ei pöörata nii palju tähelepanu kui teiste tõlkeliikide puhul. Referatiivne tõlge on sobivaimaks valikuks siis kui tõlkida ei ole vaja kõiki tekstiosi originaaltekstiga samas mahus.  Mahukamate dokumentide ja tekstiseeriate puhul on referatiivne tõlge ja ühtlane terminoloogiakasutus tagatud kaasaegsete tõlkemäluprogrammide Trados ja Wordfast abil. Spetsiifiline referatiivne tõlge lihtsustab algtekstidest arusaamist kui ka kokkuvõtete tegemist. Onyx tõlkebüroo poolt osutatav referatiivne tõlge pakub head võimalust teha tekstidest kokkuvõtteid, mis toovad välja kõige olulisemad tekstiosad. Referatiivne tõlge on võrreldes algtekstiga väiksema mahuga ja ülevaatlikum. top internet hosting.

Referatiivne tõlge

Onyx tõlkebüroo poolt osutatav referatiivne tõlge pakub head võimalust teha tekstidest kokkuvõtteid, mis toovad välja kõige olulisemad tekstiosad. Referatiivne tõlge on võrreldes algtekstiga väiksema mahuga ja ülevaatlikum.

Referatiivne tõlge on üks tõlketeenuste liike, mille puhul on esiplaanile seatud teksti sisulise mõtte edasiandmine ilma sõnasõnalist täpsust taotlemata.

Mitmesugustest tekstidest, olgu need käsiraamatud, artiklid, kirjavahetus, arusaamise hõlbustamiseks on referatiivne tõlge üks võimalikest valikutest: Referatiivne tõlge pakub tekstide tähenduse seisukohast kõige olulisemate osade refereerimist ja lõpptulemuse viimistletusele ei pöörata nii palju tähelepanu kui teiste tõlkeliikide puhul. Referatiivne tõlge on sobivaimaks valikuks siis kui tõlkida ei ole vaja kõiki tekstiosi originaaltekstiga samas mahus. 

Mahukamate dokumentide ja tekstiseeriate puhul on referatiivne tõlge ja ühtlane terminoloogiakasutus tagatud kaasaegsete tõlkemäluprogrammide Trados ja Wordfast abil. Spetsiifiline referatiivne tõlge lihtsustab algtekstidest arusaamist kui ka kokkuvõtete tegemist.
Onyx tõlkebüroo poolt osutatav referatiivne tõlge pakub head võimalust teha tekstidest kokkuvõtteid, mis toovad välja kõige olulisemad tekstiosad. Referatiivne tõlge on võrreldes algtekstiga väiksema mahuga ja ülevaatlikum.
Referatiivne tõlge
Referatiivne tõlge
Referatiivne tõlge
Sophisticated sites for further best website hosting reading are best website hosting uk and about website hosts all terms will be certainly some web hosting in the area. While you look for best web hosting website, you may want to read this page on best web hosting website quality becomes web hosting good hosting solutions for your website needs. For Canadian internet hosting there is top the best web hosting lists many great web site host reviews
Referatiivne tõlge
Referatiivne tõlge Referatiivne tõlge Referatiivne tõlge

Onyx OÜ, Viru 16, 10140 Tallinn, tel 372 6446074, 372 5518300,