Referatiivne tõlge

Onyx tõlkebüroo poolt osutatav referatiivne tõlge pakub head võimalust teha tekstidest kokkuvõtteid, mis toovad välja kõige olulisemad tekstiosad. Referatiivne tõlge on võrreldes algtekstiga väiksema mahuga ja ülevaatlikum.

Referatiivne tõlge on üks tõlketeenuste liike, mille puhul on esiplaanile seatud teksti sisulise mõtte edasiandmine ilma sõnasõnalist täpsust taotlemata.

Mitmesugustest tekstidest, olgu need käsiraamatud, artiklid, kirjavahetus, arusaamise hõlbustamiseks on referatiivne tõlge üks võimalikest valikutest: Referatiivne tõlge pakub tekstide tähenduse seisukohast kõige olulisemate osade refereerimist ja lõpptulemuse viimistletusele ei pöörata nii palju tähelepanu kui teiste tõlkeliikide puhul. Referatiivne tõlge on sobivaimaks valikuks siis kui tõlkida ei ole vaja kõiki tekstiosi originaaltekstiga samas mahus. 

Mahukamate dokumentide ja tekstiseeriate puhul on referatiivne tõlge ja ühtlane terminoloogiakasutus tagatud kaasaegsete tõlkemäluprogrammide Trados ja Wordfast abil. Spetsiifiline referatiivne tõlge lihtsustab algtekstidest arusaamist kui ka kokkuvõtete tegemist.