Reklaamialaste tekstide tõlge

Tavapäraste tarbetekstidega võrreldes on reklaamtekstide tõlke puhul oluline loomingulisem lähenemine ja mõtte tabamine sihtkeeles.

Reklaamtekstide tõlke korral on oluline põhjalikumalt läbi mõelda kasutatud lausungite nüansid ning erinevad tähendusvarjundid. Kindlasti on reklaamialaste tekstide tõlke puhul oluline juba tellimuse esitamisel kirjeldada konteksti, milles teksti kasutama hakatakse.

 

Hea reklaamtekst arvestab sihtkeele eripära ning lähtub kultuurikeskkonnast, milles seda kasutada kavatsetakse. Kindlasti tasub silmas pidada, et hea reklaamialase tõlke valmimiseks on soovitav varuda tavapärastest tõlgetest rohkem aega, sest isegi lühikeste reklaamlausete tõlkimine võib kujuneda ajamahukaks.