Tehniliste tekstide tõlge

Võrreldes tavakeelega sisaldab tehniliste tekstide tõlge spetsiifilisi erialaseid oskussõnu, mida suudavad kõige paremini tõlkida tehnilise taustaga tõlkijad, kellel on lisaks headele keelelistele teadmistele ka kogemused konkreetses tõlgitavas tehnikavaldkonnas.

Tehnika järjest kiirenev areng tingib ka suurenenud vajaduse tehniliste tekstide tõlkimise järele. Tehniliste tekstide tõlkimine nõuab tõlkijalt tehniliste oskussõnade valdamist ja nendega seotud mõistetest arusaamist. Meie tõlkijatel on suured kogemused tehniliste tekstide tõlkimisel ja nad suudavad pakkuda heal tasemel tehniliste tekstide tõlget paljudes tehnikavaldkondades.

 

Tehniliste tekstide tõlge sõltub vähem kultuurikontekstist, määravaks on terminite täpne ning moonutamatu edasiandmine moel, mis võimaldab kirjeldatavatest tehnikaprotsessidest üheselt aru saada. Tehniline sõnavara varieerub geograafilistes piirides vähem kui näiteks juriidiline või pangandusterminoloogia, kuid lokaliseerimisel tuleb siiski jälgida kasutusel olevaid mõõtühikuid ning muid standardeid, mis aitavad tehnilisi tekste lugejaskonnale arusaadavamaks muuta.

 

Mahukamate dokumentide ja tekstiseeriate puhul tagame tehniliste tekstide tõlkimise kvaliteedi ja ühtlase terminoloogiakasutuse kaasaegsete tõlkemäluprogrammide Trados ja Wordfast abil. Spetsiifiliste erialaste tõlgete puhul on ka tellijatel võimalus tõlke lähteülesande esitamise käigus defineerida erialakeelsete fraaside eelistatud vasted, mida me tõlkeprotsessi käigus arvestame.

Pöörame erilist tähelepanu, et tehniliste tekstide tõlge oleks heas kooskõlas tekstide eesmärgiga ning toetaks kliendi põhilistest tegevusalasest lähtuvaid alameesmärke. Tehniliste tekstide tõlge on soovitav tellida oma ala tundvate tõlkijate jaoks, kelle jaoks on tehniliste tekstide tõlge igapäevaseks tegevusalaks.